Sekojiet mums sociālajos tīklos
2 gadu garantija visām precēm

Privātuma politika

Veicot pasūtījumus interneta vietnē www.lusso.lv, Jūs uzticat SIA AnyDrive, adrese: Katrīnas dambis 20/2-18, Rīga, LV-1045, reģistrācijas numurs 51503084591, e-pasts info@lusso.lv, kā personas datu apstrādes Pārzinim savus personas datus un sniedzat mums tiesības tos apstrādāt atbilstoši šīs Politikas un www.lusso.lv internetveikala lietošanas noteikumos noteiktajiem apmēriem, veidiem un mērķiem.

 

Informējam, ka mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi, tikai tad, ja Jūs izvēlaties savus personas datus mums sniegt. Mēs nodrošinām Jums īpaši caurskatāmu un godīgu Jūsu personas datu apstrādi, kā arī mēs rūpējamies par Jūsu privātumu un personas datu drošību.

 

Šajā Politikā Jūs atradīsiet visu informāciju par to, kādus Jūsu datus mēs apkopojam un apstrādājam, kam tos izmantojam, cik ilgu laiku uzglabājam u.c. Šī informācija ir nozīmīga, tādēļ aicinām Jūs uzmanīgi iepzīties ar šiem Politikas noteikumiem pirms Jūs sniedzat mums informāciju par Jūsu personas datiem.

Pievēršam Jūsu uzmanību arī tam, ka gan Privātuma politika, gan arī Internetveikala lietošanas noteikumi var tikt mainīti, papildināti, atjaunoti.

 

Izmantojot mūsu internetveikala pakalpojumus un/vai veicot preču iegādi, Jūs piekrītat savu personu datu apstrādei un glabāšanai.

SIA AnyDrive (turpmāk tekstā  – “mēs”, “mūs” “mums”, “mūsu”) apņemas apstrādāt tikai tādus personas datus, kas ir nepieciešami mūsu komercdarbības veikšanai, normatīvo aktu prasību un līgumsaistību izpildei, kā arī leģitīmo interešu nodrošināšanai. Mēs apstrādājam Jūsu personas datus saskaņā ar spēkā esošajiem datu aizsardzības likumiem, tostarp Eiropas Savienības (ES) Vispārīgo datu aizsardzības regulu un citiem tiesību aktiem, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību.

Mēs esam veikuši nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību, kas nodrošina Jūsu personas datu aizsardzību no nejaušas atklāšanas, maiņas vai citādas nelikumīgas datu apstrādes.

 

Personas datu apstrādes nolūki

Lai  identificētu Jūs kā pircēju un preču saņēmēju, izrakstītu rēķinu, nodrošinātu preces piegādi un izpildītu citas ar noslēgtā Līguma izrietošās saistības, mēs apstrādājam Jūsu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, dzīvesvietas adresi un norēķinu informāciju.

Lai nosūtītu Jums darījumu un administratīvo komunikāciju materiālus, piemēram, pirkuma apstiprinājumu, atgādinājumu par nepabeigtu pirkumu, vai sīkāku informāciju par preces piegādi, mēs apstrādājam Jūsu vārdu, uzvārdu un e-pastu.

Lai sniegtu atbildes uz Jūsu jautājumiem, sazinaties ar mūsu personālu telefoniski vai elektroniski, mēs apstrādājam Jūsu brīvprātīgi sniegtos personas datus – vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi, kā arī citu sniegto informāciju. Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai, lai sazinātos ar jums un atbildētu uz Jūsu jautājumiem, komentāriem vai ierosinājumiem.

Kā arī onkrētiem mērķiem, kuriem esi devis vai devusi piekrišanu, piemēram, tiešā mārketinga nolūkiem, mūsu pakalpojumu kvalitātes un interneta vietnes uzlabošanai, telefona zvanu ierakstīšanai pakalpojumu sniegšanai un mūsu pakalpojumu izvērtēšanai, kā arī citiem likumīgiem mērķiem.

 

Personas datu glabāšanas laiks

Mēs Jūsu personas datu glabāsim tik ilgi, cik nepieciešams minēto apstrādes mērķu sasniegšanai, ja vien ilgāka to glabāšana nav noteikta vai atļauta ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem. Ja datu apstrāde notiek, pamatojoties uz Jūsu sniegtu piekrišanu, tad dati tiks apstrādāti, kamēr Jūsu piekrišana ir spēkā un tā nav atsaukta.

 

Personas datu nodošana

Mēs varam dalīties ar Jūsu personas datiem uzņēmuma SIA AnyDrive uzņēmuma ietvaros.

Lai pildītu savas saistības pret Jums, mēs varam nodot Jūsu personas datus sadarbības partneriem, datu apstrādātājiem, kas veic nepieciešamo datu apstrādi mūsu uzdevumā, piemēram, IT infrastruktūras izstrādātājam un uzturētājam, mārketinga aģentūrām, līzinga kompānijām, kurjerdienestiem u.c.  Šiem uzņēmumiem, saskaņā ar likumu un mūsu sadarbības līgumu, tiek prasīts aizsargāt Jūsu personas datus un apstrādāt tikai saskaņā ar mūsu norādītajiem mērķiem.

Norādām, ka lai nodrošinātu piedāvāto preču iegādi, Jūsu datus varam nodot pilnvarotajam apstrādātājam Maksekeskus AS, KEVIN EU UAB, kas sniedz maksājuma pakalpojumus, lai Jūs varat norēķināties par preci, ko vēlaties iegādāties no mums.

Pēc pieprasījuma  mēs varam nodot Jūsu personas datus valsts un tiesībsargājošajām iestādēm, lai  nepieciešamības gadījumā aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

 

Personas datu apstrādes vieta

Mēs, galvenokārt,  apstrādājam Jūsu personas datus Latvijā, un Jūsu personas dati netiek nosūtīti vai apstrādāti valstī, kas atrodas ārpus ES/EEZ.

Bērni

Mēs nesniedzam pakalpojumus nepilngadīgā personām. Gadījumā, ja mēs uzzināsim, ka esam ieguvuši un apstrādājam nepilngadīgo personu datus, mēs veiksim attiecīgas darbības, lai nekavējoties izdzēstu šos personas datus.

Jūsu tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi

Jums saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem ir tiesības:

  1. piekļūt saviem personas datiem un saņemt informāciju par to apstrādi;

  2. pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus

  3. dzēst savu personas datus (“tikt aizmirstam”), izņemot gadījumus, kad likums mums pieprasa saglabāt datus;

  4. atsaukt iepriekš sniegtu piekrišanu datu apstrādei;

  5. ierobežot savu datu apstrādi –  tiesības pieprasīt, lai mēs īslaicīgi pavisam pārtraucam apstrādāt visus Jūsu personas datus;

  6. pieprasīt Jūsu personas datu kopiju elektroniskā formātā un tiesības uz šo datu nodošanu citam pārzinim (datu pārnesamība);

  7. vērsties Datu valsts inspekcijā.

 Jūs varat iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu iesūtot pieprasījumu elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu uz epastu info@lusso.lv

 

Sūdzības

Tev ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, jo īpaši tajā dalībvalstī, kurā ir Tava pastāvīgā dzīvesvieta, darba vieta vai iespējamā pārkāpuma vieta, ja uzskati, ka Tavu personas datu apstrāde pārkāpj Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības. Tu vari atrast attiecīgo datu aizsardzības iestādi Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas mājaslapā.

Datu aizsardzības iestāde Latvijā ir Datu valsts inspekcija, adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, tel. +37167223131, e-pasts: info@dvi.gov.lv, mājaslapa: www.dvi.gov.lv.

 

Grozījumi Privātuma politikā

Mēs varam veikt izmaiņas Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājas lapā. Jūs esat atbildīgs periodiski pārlasīt šo Privātuma politiku, lai būtu pārliecināts, ka esat iepazinies ar izmaiņām.

 

Saziņa

Ja Tev ir kādi jautājumi saistībā ar lusso.lv veikto personas datu apstrādi, vari sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu, nosūtot e-pastu uz info@lusso.lv vai zvanot uz telefona numuru +371 27028727.

PIERAKSTIES MŪSU JAUNUMIEM!

Abonē mūsu jaunumus un saņem visas jaunākās ziņas no LUSSO

Ar šo es apliecinu, ka esmu iepazinies un sapratis Privātuma politika un akceptēju saņemt pielāgotus mārketinga paziņojumus no LUSSO e-pastā.

Shopping Cart
Scroll to Top